a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Æresbevisning til jubilanter

En fast tradisjon på årets siste kommunestyremøte er at ansatte med lang fartstid i kommunen blir overrekt en æresbevisning. Under onsdagens kommunestyremøte fikk årets jubilanter sin velfortjente æresbevisning.

Æresbevisning2019.jpg

Til bildet: Fra venstre, Marit Alvig Espenes (ordfører), Trygve Skipenes Østrem, Eli Ann Nergård, Solfrid Karlsen, Barbro Skog, Terje Johansen, Håkon Einar Haug og Tore Uthaug (rådmann). Foto: Dyrøy kommune

 

Platinareven ble tildelt arbeidstakere som har jobbet i kommunen i 15 år eller mer, og som fortsatt er i arbeid:

 • Olga Didriksen
  Olga har vært fast ansatt siden 2004 som sykepleier ved Dyrøy omsorgssenter.

   
 • Solfrid Karlsen
  Solfrid har vært fast ansatt siden 2004 som hjelpepleier ved Dyrøy omsorgssenter.

   
 • Eli Ann Nergård
  Eli Ann har vært fast ansatt siden 2004 som miljøterapeut ved Dyrøy omsorgssenter.

   
 • Barbro Skog
  Barbro har vært fast ansatt siden 2004 som hjelpepleier ved Dyrøy omsorgssenter.

   
 • Mari Storteig
  Mari har vært fast ansatt siden 2004 som hjelpepleier ved Dyrøy omsorgssenter.

   
 • Eva Utnes
  Eva har vært fast ansatt siden 2004 som hjelpepleier ved Dyrøy omsorgssenter.

   

Bankremisse på 2500 kr ble tildelt arbeidstakere som har jobbet i kommunen i 30 år eller mer, og som fortsatt er i arbeid:

 • Trygve Skipenes Østrem
  Trygve har vært fast ansatt siden 1989 som distriktsmusiker ved Elvetun skole.

   
 • Terje Johansen
  Terje har sittet i kommunestyret som representant for Arbeiderpartiet siden valget 1987 og fortsetter nå inn i sin 9. periode.

I år ble det også delt ut en annen æresbevisning, KS hedersmerke til Håkon Einar Haug. 

 • Håkon Einar har vært ansatt i kommunen i over 30 år og gikk av som NAV-leder i høst. Han startet som sosialsjef i august 1988 og har siden jobbet som helse og sosialsjef, assisterende rådmann, konstituerende rådmann og til sist som NAV-leder siden juni 2007. 

  Utmerkelsen gis Håkon Einar for arbeidet rettet mot Dyrøysamfunnet, for å ha sett, løftet opp og hjulpet mennesker som har trengt det. Han har bidratt med råd og veiledning for små og store livskriser. Han har bidratt til at NAV har vært et positivt ladet ord i Dyrøy.
  KS hedersmerke tildeles ansatte som har utført en fortjenestfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune.

Dyrøy kommune gratulerer jubilantene og takker for lang og tro tjeneste.