a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Tjenester > Økonomi > Artikkel

Årsbudsjett 2017 - Økonomiplan 2017 - 2020

Budsjettet for 2017 og økonomiplanen for perioden 2017-2020 ble vedtatt på ansvars-nivå i kommunestyremøte den 15.12.16. Dette heftet er et sammendrag av pålagte rapportskjemaer som tilsendes fylkesmannen hvert år.