a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Tjenester > Økonomi > Artikkel

Årsbudsjett 2017 med kommentarer - Økonomiplan 2017 - 2020

Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 for Dyrøy kommune er i henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 utlagt til offentlig ettersyn her på nettsiden og på kommunehuset.

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til Dyrøy kommune v/rådmann innen 14.12.16.

Kunngjøring skjer i h.h.t. forvaltningslovens § 37. Budsjettet blir behandlet i kommunestyrets møte 15.12.2016.