Dyrøy kommune har fått meldinger om brudd på karantenebestemmelsen. Dersom dette stemmer er det svært klanderverdig. Vi henstiller til at alle overholder karantenebestemmelsene og at vi hjelper hverandre med å huske disse. 

Personer som med viten og vilje bryter karantenereglene, kan politianmeldes. Dette er en nasjonal dugnad for de som er i størst fare for alvorlig sykdom ved koronainfeksjon. Da bør vi alle stille opp.

Se videre informasjon om karantene på FHI sine sider.