a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

BRIS – Dyrøy satser på barn og unge

Dyrøy kommune har søkt og blitt tatt med i to av Utdanningsdirektoratet sine nasjonale satsinger; Realfagssatsing og Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette gir vår kommune nye, gode muligheter. Vi ønsker å prioritere satsing på barn og unge.

Bris 1.jpg     

Fra venstre: Jan-Åge Rydningen, Ragnvald Storvoll, Venke Heide, Nina Jørgensen Nikolaisen, Nina Bolle, Siv Zakariassen, Kristin Hanssen og May Elin Hals   

Den 29. august arrangerte Dyrøy kommune Kick Off for å markere de to store nasjonale satsinger for barnehage og skole. Sammen med Målselv, Bardu, Lavangen og Salangen skal vi jobbe fram kvalitet i barnehage og skole. Satsingen er delvis statlig finansiert. Det gir faglig og økonomisk støtte til lokalt nettverksarbeid over tre semestre i barnehage og skole fra høsten 2018 og ut 2019/20.

Lærende nettverk

Regionkontakt Tove Fedje fra Målselv leder arbeidet sammen med barnehage- og skoleeiere i regionen Indre Midt Troms. Deltakerne skal delta på felles nasjonale og fylkesvise samlinger, utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, og lærende nettverk.

Ny rammeplan og ny overordnet del av lærerplan

  • Dyrøy realfagskommune

Realfagskommuner inngår som et hovedtiltak i Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 – 2019). Målene er at barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon.

Kompetanseutviklingen i Inkluderende barnehage og skole skal styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse til å skape og opprettholde gode barnehage- og skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Vi har valgt å se disse satsingene i sammenheng og med bruk av felles benevnelsen BRIS. Det er utviklet felles logo for satsingene og i all kommunikasjon av de nasjonale satsingene lokalt vil denne bli brukt. 

 

Bris logo.jpgBRIS står for:

 

Barnehage

Realfag

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Skole

 

Nordavind Utvikling – koordinatoransvar

Nordavind Utvikling ved daglig leder Ragnvald Storvoll og prosjektleder Nina Jørgensen Nikolaisen har det overordnede ansvaret for å koordinere kompetansesatsingene.