a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Autorisasjonsbevis for plantevernmidler

Generelt

Tema

- Næring
- Natur og miljø

Beskrivelse

Kommunen utsteder autorisasjonbevis for for kjøp og bruk av plantevernmidler. Bare personer som har bestått eksamen og som har yrkesmessig bruk for autorisasjonsbevis kan få beviset utstedt.
 

Målgruppe

Personer med bestått eksamen og som har yrkesmessig bruk for autorisasjonsbevis.

Kriterier/vilkår

Autorisasjon kan bare gis til personer over 18 år og som har gjennomgått obligatorisk autorisasjonskurs og bestått eksamen, samt dokumentert yrkesmessig behov for adgang til kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.

Pris for tjenesten

Partnere

Ta kontakt med kommunen for å få oversikt over kurstilbydere.

 

Serviceerklæring

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med landbrukskontoret og ta med dokumentasjon på bestått eksamen og evt. dokumentasjon på yrkesmessigt behov.

Kommunen kontrollerer at eksamen i plantevern er bestått, og sender informasjonen videre til Fylkesmannen i Troms for registrering. Bevis utstedes av Mattilsynet.

Beviset er gyldig i 10 år etter bestått eksamen.

Fornying av beviset skjer ved å avlegge ny prøve. Bestått eksamen sammen med yrkesmessig behov gir fortsatt tilgang på autorisasjonsbeviset i påfølgende 10 år .

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Teknisk
Telefon:
467 49 134
Telefaks:
771 89 210
Epost:
postmottak@dyroy.kommune.no
Nettadresse:
http://www.dyroy.kommune.no
Postadresse:
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Besøksadresse:
Dyrøytunet 1

Andre opplysninger