a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Aktivitetsstøtte

Generelt

Tema

- Kultur og fritid

Beskrivelse

Aktivitetsstøtte er en kommunal tilskuddsordning, og som kommunestyret vedtar rammene for i den årlige budsjettbehandlingen.

Målgruppe

Tilskuddet er ment som deltilskudd til aktivitet som lag/foreninger i Dyrøy kommune gir til innbyggerne i kommunen.

Kriterier/vilkår

Aktivitetstilbudet som blir gitt befolkningen skal være åpent for alle, og søknad sendes på eget skjema vedlagt kostnadsoverslag for aktiviteten, og laget/foreningens regnskap som viser kosnader og inntekter for å drive aktiviteten.

Søknadsfrist er 15.mai hvert år, og gjelder så lenge kommunestyret opprettholder ordningen. 

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Serviceerklæring

Regelverk

Praktiske opplysninger

Skjema

Søknadsskjema kan også fås i servicetorget på kommunehuset eller på kulturkontoret i Nordavindshagen.


Søknad om aktivitetsstøtte

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune,
Dyrøytunet 1,
9311 Brøstadbotn

Andre opplysninger

Gyldig fra

2009-10-21

Gyldig til

2018-02-01