a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Aktivitetsstøtte 2019

Lag og foreninger i Dyrøy kan søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune. Støtten kan gis til all organisert aktivitet i Dyrøy kommune. Søknadsfrist: 6. mai 2019.

Skjema kan fylles ut på kommunens nettsider. Skriv ut, signer og lever i Servicetorget. Søknaden kan også sendes pr post til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.

 Følgende skal være med i søknaden:

  1. Beskrivelse av aktiviteten evt. utstyret det søkes om. Hvor ofte/hvor mange deltar.
  2. Budsjett/regnskap skal legges ved.
  3. Beskrivelse av hvordan dere arbeider for å gjøre tilbudet kjent blant innbyggerne.

Det er et krav om at lag/foreninger som søker må ha oppdatert informasjon om laget, hvem som er leder/styre m.m. på nettside, i Brønnøysundregistrene eller andre relevante kanaler.

Fullstendig beskrivelse av kriteriene for å motta aktivitetsstøtte finner du på kommunens nettside www.dyroy.kommune.no.

Ved spørsmål, ta kontakt med

Kultur og Fritid; v/ Merethe Kvalheim,  tlf: 41 34 81 33      Merethe.Kvalheim@dyroy.kommune.no

Skjema kan hentes nedenfor