Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Dyrøysamfunnet > Liv og røre i Dyrøy > Artikkel

Aksjon strandrydding 2018

8 kommuner fra Midt-Troms; Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Lenvik, Målselv, Tranøy, Berg og Torsken har søkt Miljødirektoratet om prosjektmidler til strandrydding 2018.  Senja Avfall IKS står som søker av midler til prosjektet, og er også overordnet koordinator.  Det er nettopp bekreftet at vårt prosjekt er tildelt midler for 2018, og dette gjør at vi sammen kan planlegge årets gjennomføring.

Målet med aksjonen er å få kartlagt marin forsøpling og gjennomført en god ryddeaksjon langs kysten av Midt-Troms.  Områdene det settes fokus på er strender hvor marint avfall ikke blir tatt hånd om.  I Dyrøy kommune vil tilgjengelige strender på Dyrøya, strekningen Espenes – Bjørga og Kastnes – Bergan være hovedområder.  I tillegg er det fullt mulig å rydde andre plasser dersom det er nok mange frivillige til å utføre jobben.

Problematikken omkring forsøpling av havet har vært mye på dagsorden den siste tiden.  Her har man blant annet kunne se og lese om plasthvalen samt andre bekymringsfulle beretninger om plast og mikroplast i havet.

Vi oppfordrer alle til å involvere flere aktører, jobbe med holdninger og informere om effekten av marin forsøpling. 

Aksjon Strandrydding 2018 er planlagt gjennomført i Dyrøy i løpet av siste halvdel av mai siden det da etter all sannsynlighet er snøfritt og at ny vegetasjon ikke har grodd til. 

Dyrøy kommune inviterer lag, foreninger, skole og frivillige til å delta i dette viktige prosjektet.  Aksjonen blir organisert i ryddelag som får tildelt hvert sitt område.  Mange deltakere vil gjøre at vi kan rekke over alle de områdene som vi ønsker å få ryddet!  Senja Avfall setter ut kontainere på flere egnede plasser i kommunen for deponering av innsamlet avfall.  I tillegg vil det bli satt stor pris på frivillig deltakelse med båt for frakting av ryddemannskaper og søppel til og fra de forskjellige områdene.

Praktiske hjelpemidler (sekker, hansker, o.l.) skaffes av Senja Avfall IKS, og utdeles fra kommunen sammen med ryddeskjema og kart hvor frivillige markerer hva de har funnet og hvilke områder som er ryddet.  Dyrøy kommune stiller med bil + henger for henting av avfallssekker som settes langs veg.

Den nasjonale strandryddedagen er lørdag 5.mai, og de som ønsker å rydde den dagen kan henvende seg til oss for utdeling av sekker og hansker.  

Gi tilbakemelding til oss på hvordan du eller ditt lag/forening kan bidra i ryddeaksjonen.  Tips gjerne andre som kan tenke seg å være med i prosjektet!  Det er sterkt ønskelig med tilbakemelding innen 27.april slik at organisering av ryddinga kan gjøres så snart som mulig.

Spørsmål i forbindelse med aksjonen kan rettes til Kjell-Rune Marthinsen, enten pr mail: kjell-rune.marthinsen@dyroy.kommune.no  eller på tlf 485 00 826.