Konfirmantpresentasjon og Høymesse

Allehelgensdag
v/Turid Ekeland
Konfirmantpresentasjon
Ofring: Egen menighet

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: sndag 5. november 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...