Høymesse

Bots- og Bønnedag
v/sokneprest Turid Ekeland
Ofring: Strømmestiftelsen

Arrangør: Dyrøy menighet
: Dyrøy kirke
Tid: sndag 29. oktober 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...