Gudstjeneste

18. s. i treenighetstiden
v/sokneprest Turid Ekeland
Ofring: Egen menighet
Menighetens årsmøte etter gudstjensten

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: sndag 1. oktober 17:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...