Friluftsgudstjeneste

Kastnesdagen
v/sokneprest Jan Ole Berntsen
Ofring: Egen menighet

Arrangør: Dyrøy menighet
: Kastnes bygdetun
Tid: lørdag 17. juni 13:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...