Høytidsgudstjeneste

Pinsedag
v/prestevikar Helen Dexter
Ofring: Egen menighet

Arrangør: Dyrøy menighet
: Brøstad kirke
Tid: sndag 28. mai 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...