"Oppdrag: Vilje og de magiske brikkene"

En forestilling fra Kulturskolen.
Kveldsforestilling

Arrangør: DYRØY KULTURSKOLE
: Elvetun skole - Kultursalen
Tid: torsdag 11. mai 18:00
Kultur