"Oppdrag: Vilje og de magiske brikkene"

En forestilling fra Kulturskolen.
Generalprøve og skoleforestilling

Arrangør: Dyrøy Kulturskole
: Elvetun skole - Kultursalen
Tid: torsdag 11. mai 12:15
Kultur