Høymesse

2. søndag i påsketiden
v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring>: Den indre Sjømannsmisjon

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Moen bedehus
Tid: sndag 16. april 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...