Høytidsgudstjeneste

Påskedag
v/prestevikar Helen Dexter
Ofring: Sjømannskirken

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Dyrøy kirke
Tid: sndag 9. april 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...