Pasjonsgudstjeneste

Langfredag
v/prestevikar Helen Dexter
Ofring: Kirkens bymisjon, Tromsø

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: fredag 7. april 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...