Høymesse

Maria budskapsdag
v/prestevikar Helen Dexter
Ofring: Normisjons internasjonalt arbeid

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: sndag 26. mars 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...