KN-gudstjeneste

4. søndag i fastetiden
v/sokneprest Jan Ole Berntsen, prestevikar Helen Dexter og Trond Oscar Losvik
Konfirmantene deltar
Ofring: Fasteaksjonen - Kirkens Nødhjelp

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: sndag 19. mars 18:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...