Høytidsgudstjeneste

Juledag
v/Prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Det Teologiske Menighetsfakultet

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: sndag 25. desember 12:00
Religiøst