Høstmøte med lag og foreninger

Infomøte til lag og foreninger

Arrangør: TRINE STRAND
: Arvid hanssen-huset i Nordavindshagen
Tid: tirsdag 18. oktober 17:00