Høymesse

Aposteldagen
v/sokneprest Harold Holtermann
Ofring: Egen menighet

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Dyrøy kirke
Tid: sndag 17. juli 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...