Kommunestyremøte

Møtedokumenter ligger på kommunens møteplan:
https://www.dyroy.kommune.no/moetekalender.527278.no.html

: Nordavindshagen
Tid: torsdag 16. desember 09:00