JULETREFEST

Vær med på innskriving i manntall, krybbevandring og naturligvis gang rundt juletreet.
Ta med deg litt av "de syv sortene", så får du kaffe og saft. Velkommen!

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: mandag 27. desember 17:00
Religiøst