Lovsangsgudstjeneste

Nyttårsdag
v/prost Sigurd Skollevoll og Oktetten
Ofring: Egen menighet

Arrangør: Dyrøy menighet
: Brøstad kirke
Tid: lrdag 1. januar 17:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...