Gudstjeneste

Lillejulaften
v/Caroline Serck-Hanssen
Ofring: Kirkens nødhjelp

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Kastnes bedehus
Tid: torsdag 23. desember
Religiøst
https://dyroymenighet.no/Kalenderdetaljer?...