Høytidsgudstjeneste

Juledag
v/prestevikar Caroline Serck-Hanssen
Ofring: Det Teologiske Menighetsfakultet

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: lrdag 25. desember 12:00
Religiøst