Høymesse

2. søndag i adventstiden
v/Caroline Serck-Hanssen
Ofring: Kirkens Familievern

Arrangør: Dyrøy menighet
: Brøstad kirke
Tid: sndag 5. desember 11:00
Religiøst
https://dyroymenighet.no/Kalenderdetaljer?...