Høymesse

Allehelgensdag
v/prest: Caroline Serck-Hanssen
Ofring: Acta, Barn og Unge, Normisjon

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: sndag 7. november 11:00
Religiøst
https://dyroymenighet.no/Kalenderdetaljer?...