Høymesse

Bots og bededag
v/prest Caroline Serck-Hansen
Ofring: NMS, misjonsprosjektet

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Dyrøy kirke
Tid: sndag 31. oktober 11:00
Religiøst
https://dyroymenighet.no/Kalenderdetaljer?...