Høymesse

Høymesse med nattverd.
Prest: Sigurd Skollevoll.
Organist: Paul Dahlø.
Takkeoffer til: Ungdom i Oppdrag.

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Dyrøy kirke
Tid: sndag 29. august 11:00
Religiøst