Høymesse

Høymesse med nattverd.
Prest: Sigurd Skollevoll.
Organist: Paul Dahlø.
Takkeoffer til: Troms søndagsskolekrets.

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: sndag 15. august 11:00
Religiøst