Høymesse

Høymesse med nattverd.
Prest: Slavisa Josifovic.
Organist: Bente S. Østrem og Trygve Østrem
Takkeoffer til: Normisjon.

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: sndag 13. juni 11:00
Religiøst