Kulturskolekonsert

Vårkonsert i kulturskolen.
Kulturskolens 40-årsjubileum er utsatt til høsten, men vi satser likevel å ha to konserter i et litt mindre format.

Arrangør: Dyrøy Kulturskole
: Kultursalen - Elvetun skole
Tid: torsdag 10. juni 19:00
Kultur