Kulturskolekonsert

Vårkonsert i kulturskolen.
Kulturskolens 40-årsjubileum er utsatt til høsten, men vi satser likevel å ha to konserter i et litt mindre format.

Arrangør: DYRØY KULTURSKOLE
: Kultursalen - Elvetun skole
Tid: torsdag 10. juni 18:00
Kultur