Høymesse

v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Egen menighet

Arrangør: Dyrøy Menighet
: Brøstad kirke
Tid: sndag 2. mai 11:00
Religiøst