Høytidsgudstjeneste/Påskedag

Høytidsgudstjeneste

Tid: 04.04 kl. 11:00
Sted: Dyrøy kirke
Kirketjener: Ove Martin Gamst
Prest: Slavisa Josifovic
Første lesetekst: Jes 52,7-10
Andre lesetekst: Rom 14,7-9
Prekentekst: Matt 28,1-10
Dag i kirkeåret: Pådag

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Dyrøy kirke
Tid: sndag 4. april 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...