Høymesse (Gudstjeneste)

Gudstjeneste

Tid: 01.04 kl. 11:00
Sted: Brøstad kirke
Kirketjener: Ove Martin Gamst
Prest: Slavisa Josifovic
Første lesetekst: Jer 31,31-34
Andre lesetekst: Hebr 10,19-25
Prekentekst: Luk 22,14-23
Dag i kirkeåret: Skjært

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: torsdag 1. april 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...