Høymesse (Gudstjeneste)

Høymesse

Tid: 14.03 kl. 11:00
Sted: Moen bedehus
Kirketjener:
Prest: Slavisa Josifovic
Første lesetekst: 4 Mos 21,4-9
Andre lesetekst: Joh 3,11-16
Prekentekst: 2 Kor 5,18-21
Dag i kirkeåret: 4sif

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Moen bedehus
Tid: sndag 14. mars 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...