Høymesse (Gudstjeneste)

Høymesse

Tid: 07.03 kl. 11:00
Sted: Brøstad kirke
Kirketjener: Ove Martin Gamst
Prest: Slavisa Josifovic
Første lesetekst: Job 2,1-10
Andre lesetekst: Ef 6,10-18
Prekentekst: Mark 9,17-29
Dag i kirkeåret: 3sif

Arrangør: DYRØY MENIGHET
: Brøstad kirke
Tid: sndag 7. mars 11:00
Religiøst
https://sorreisa.kirken.no/Kalenderdetalje...