Ansatte med æresbevisning i 2022

15 år utdelt reven 

 • Liv Synnøve Paulsen
  Liv har vært fast ansatt siden 2007 som renholder ved Dyrøy kommune.
   
 • Linda Bolle
  Linda har vært fast ansatt siden 2007 som hjelpepleier ved Dyrøy omsorgssenter og i tillegg som brannkonstabel fra 2021.

Sluttet etter 10 år reven

 • Kjell-Jostein Lillegård
  Kjell-Jostein har vært fast ansatt siden 2008, først som konsulent med hovedarbeidsområdet IT, senere som fagleder servicetorg/IKT. Fra 2016 som integreringskoordinator og fra 2021 rådgiver for avdeling personal, organisasjon og service.
   
 • Ragnvald Tollefsen
  Ragnvald har vært fast ansatt siden 2011 som fagleder landbruk, senere rådgiver. 

30 år bankremisse 2500 kr

 • Leif-Hermod Jenssen
  Leif har vært fast ansatt siden 1992, først som håndverker/fagarbeider og senere som fagarbeider med fagskole ved Teknisk uteseksjonen. Har i tillegg vært ansatt som brannkonstabel, røykdykker, utrykningsleder og brannvernleder for alle kommunale bygg.
   
 • Vera Torsteinsen
  Vera har vært fast ansatt siden 1992, først som assistent ved Dyrøy barnehage, senere som barne- og ungdomsarbeider. Har også vært konstituert som pedagogisk leder.
   

Dyrøy kommune gratulerer jubilantene og takker for lang og tro tjeneste.