Vi ønsker alle aktører og interesserte i landbruket velkommen til informasjon og dialog.

Dyrøy kommune vil orientere om aktuelle saker og deltakere får møte og bli kjent med vår saksbehandler på landbruk, landbrukskonsulent Laura Bunse.

I del 2 av landbrukskafeen vil vi jobbe med innspill til regional landbruksplan for Midt-Troms. Nordavind Utvikling har prosjektlederansvaret for regional landbruksplan for vår region. Dette er en teamplan som beskriver utfordringsbildet i næringa og som også skal ha en egen tiltaksdel. Nå vil det gjennomføres møter / landbrukskafeer i alle kommunene i Midt-Troms. Les mer i invitasjonsbrevet, se vedlegg.

Alle ønskes velkommen!