UiT har oppstart av desentralisert/samlingsbasert grunnskolelærerutdanning på Studiesenteret Midt-Troms på Finnsnes. Oppstart høsten 2023, med søknadsfrist 15. april for søkere med generell studiekompetanse. https://www.ssmt.no/post/grunnskolel%C3%A6rerutdanning-for-1-7-trinn-master

UiT har oppstart av nett og samlingsbasert ingeniørstudier for maskin, bygg, datateknikk, prosessteknologi og satellitteknologi. Oppstart høsten 2023 med søknadsfrist 15. april. https://www.ssmt.no/post/nettst%C3%B8ttede-ingeni%C3%B8rstudier-i-midt-troms-i-regi-av-uit-norges-arktiske-universitet-i-narvik

AOF i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms planlegger oppstart av Helsefagarbeider praksiskandidatkurs i mai 2023. (fortløpende søknad). https://www.aof.no/kurs/helsefagarbeider-fagbrev-nettkurs/?site=1

Fagskolen i Nord planlegger oppstart av videreutdanning i eldre og livsmestring fom høsten 2023. Søknadsfrist 15. april. https://www.ssmt.no/post/eldre-og-livsmestring-ny-h%C3%B8sten-2023

Informasjonsmøter om tilbudene og opptakskrav gjennomføres som følgende:

Salangen: Lysthuset Salangen Kulturhus 21. mars kl 1700
Dyrøy: Nordavindshagen 21. mars kl 1900
Senja: Studiesenteret Finnsnes 22. mars kl 1700
Sørreisa: Møterom 2: Kommunehuset Sørreisa kl 1900
Bardu: Kommunestyresalen 23. mars kl 1700
Målselv: Næringshagen Rustahøgda 23. mars kl 1900

For mer informasjon kontakt Vidar Gunnberg tlf. 90162715,  epost vg@ssmt.no

Vel møtt!