Kontrollutvalget skal blant annet følge opp en forvaltningsrevisjon de har igangsatt med tema Elevenes psykososiale skolemiljø og et prosjekt om befolkningsutvikling i Dyrøy kommune. Kontrollutvalget benytter K-sekretariatet IKS og møtepapirene produseres og distribueres derfor ikke av Dyrøy kommune. Vi har likevel en lenke til saksdokumenter og protokoller inne på vår egen møtekalender.

Eldrerådets saksdokumenter er på nåværende tidspunkt ikke klare, men de kan leses på lenken under så snart de er publisert.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside. Møtekalender

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!