Dette er en kartlegging av interesse og vil følges opp videre med møter og dialog. Hensikten er å invitere en eventuell driver inn i prosessen før arealet står ferdig, slik at byggeier og driver sammen kan utforme kafeen og lage et konsept som passer begge parter.

Bygget skal stå ferdig 1. kvartal 2024 og inneholder næringsareal til kafé, treningssenter, kontorhotell og andre utleieareal i første etasje. Andre og tredje etasje består av boliger til salg og utleie, og det etableres et torg på utsiden. Kafeen har åpning til en felles foajé og til utendørs areal som kan brukes til uteservering.

Målet er å skape et åpent og levende bygg midt i sentrum som fyller flere viktige funksjoner i lokalsamfunnet vårt; som spisested, møteplass for unge og eldre, utleieareal i forbindelse med møter og selskaper m.m. Dette vil kommunen diskutere nærmere med aktuelle parter.

Meld din interesse til vår næringsrådgiver, Frank Moldvik innen 3. februar 2023. Telefon 913 04546, mail frank.moldvik@dyroy.kommune.no