a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Offentlig ettersyn

Årsbudsjett 2020 med kommentarer - Økonomiplan 2020 - 2023

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 for Dyrøy kommune er i henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 lagt ut til offentlig ettersyn her på nettsiden, på kommunehuset og på biblioteket i Nordavindshagen.

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til Dyrøy kommune v/rådmann innen 17.12.2019.

Kunngjøring skjer i h.h.t. forvaltningslovens § 37. Budsjettet blir behandlet i kommunestyrets møte 18.12.2019.

Ordføreren