a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Kompetansemidler høst 2019

Dyrøy kommune har satt av en pott til kompetanseheving. Søknadsfrist i høst er 1. oktober.

I retningslinjene står det bl.a. hvem som kan søke på disse midlene. Her står det:

  • Kompetansemidlene kan gis til ansatte i Dyrøy kommune med et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid, jfr. Hovedtariffavtalens kap. 1, §1, pkt 1.1.
  • Kompetansemidler kan tildeles personer, som ikke har et fast forpliktende arbeidsforhold, som ledd i rekrutteringsarbeid, under forutsetning av at de er i gang med, eller ønsker å påbegynne en utdanning som Dyrøy kommune har et stort behov for.
  • Dyrøy Kommune kan benytte kompetansemidler for å gi engangstilskudd for å rekruttere til spesielt utsatte stillinger, der det er vanskelig å få tilsatt kompetente medarbeidere.