a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Informasjon om influensavaksinering i Dyrøy kommune 2019

Årets influensavaksine er forsinket fra leverandør. Foreløpig beskjed er at vi får vaksinene til kommunen i månedsskiftet oktober/november. Det betyr at det antakeligvis ikke vil bli influensavaksinering før i november. Så snart vi får nærmere informasjon om når vaksinene kommer, vil det informeres på kommunens hjemmeside, i Troms Folkeblad og oppslag i kommunen om tidspunkt for vaksinering.

Med hilsen helsesykepleier

Anette Jørgensen